اخبار

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور: مسئله کم آبی و ریزگردها دو معضل حیاتی استان یزد است

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور: مسئله کم آبی و ریزگردها دو معضل حیاتی استان یزد است جدید

مهندس اسماعیل نجار معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در نشست علمی و تخصصی بررسی مخاطرات طبیعی استان در دانشگاه یزد گفت: مسئله آب و ریزگردها دو مسئله حاد و مهم استان یزد است.

ادامه مطلب
ساخت دستگاه های آزمایشگاه انتقال حرارت دردانشگاه صنعتی کرمانشاه

ساخت دستگاه های آزمایشگاه انتقال حرارت دردانشگاه صنعتی کرمانشاه جدید

به همت اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه تعدادی از دستگاه های موردنیاز آزمایشگاه انتقال حرارت بومی سازی شد. این دستگاه ها با الگوبرداری از دستگاه های موجود ساخت خارج و داخل کشور، بازسازی شده و در آزمایشگاه های آموزشی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

ادامه مطلب