صدور گواهی خروج از کشور

عنوانصدور گواهی خروج از کشور
دسته بندیصدور گواهی خروج از کشور
ار‌ائه دهندهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مدارک لازمارائه مدرک خروج از کشور با درج نوع سفر، تاریخ ورود و خروج و مقصد توسط دانشگاه‌
آدرس وب سایت
مخاطبیندانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم‌
توضیحات

قوانین و مقررات بالادستی: قوانین و بخشنامه های سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا‌

اطلاعات تماس ارائه دهنده سرویس: