آزمون زبان

عنوانآزمون زبان
دسته بندیآزمون زبان
ار‌ائه دهندهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره حساب بانکی2172019006002
آدرس وب سایتhttp://exam.saorg.ir
هزینه۶۰۰,۰۰۰ ریال‌ پرداخت به صورت الکترونیک: دارد
مخاطبینکلیه افراد حقیقی‌
توضیحات

اطلاعات تماس ارائه دهنده سرویس: