سامانه آموزش عالی

عنوانسامانه آموزش عالی
دسته بندیخدمات دانشگاهها
ار‌ائه دهندهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع ار‌ائهالکترونیکی
آدرس وب سایتhttp://hes.msrt.ir
مخاطبیندانشگاهها و موسسات آموزش عالی
توضیحات

ثبت اطلاعات شناسنامه ای، سوابق تحصیلی، سوابق کاری، احکام و قراردادهای کارکنان و فرآیندهای اعضاء هیات علمی

ثبت اطلاعات دروس و برنامه های درسی و درخواست رشته های تحصیلی

ثبت اطلاعات فضا و امکانات موسسات و طرح های عمرانی در دست اجرا

ثبت اطلاعات تشکیلات شامل مصوبه تشکیلات، نمودار سازمانی، پست های سازمانی