• ENGLISH
  • پنجشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۵
  • آ + آ -

ارائه مدارک آموزشی و دانش آموختگی

عنوانارائه مدارک آموزشی و دانش آموختگی
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع ار‌ائهحضوری
مدارک لازماحراز شرایط مورد نظر در بخشنامه‌های مربوط ارائه مدارک در قالب فرم‌های دیجیتال و دستی
آدرس وب سایتhttp://saorg.ir
هزینهندارد
مخاطبیندستگاه های ستادی و اجرایی کشور سازمان‌های خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی
محل برگزاری غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد) - (جهت احراز اصالت مدرک)
توضیحات

نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمت : در این خدمت، کلیه مدارک مورد نیاز دانشجویان و دانش آموختگان شامل تائید مدرک برای ترجمه و انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه و پاسخگوئی غیر حضوری در اختیار دانشجویان و دانش آموختگان متقاضی قرار می گیرد.