• ENGLISH
  • پنجشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۵
  • آ + آ -

اعزام و بورس دانشجویان

عنواناعزام و بورس دانشجویان
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع ار‌ائهحضوری
مدارک لازممدارک عمومی و تحصیلی به منظور انجام فرصت تحقیقاتی : • پروپوزال تصویب شده دکترا • مدرک زبان به منظور پشتیبانی مالی : • مدارک هزینه‌ها • مدارک نحوه مشارکت در کنفرانس به منظور اعزام برای بورس : اطلاعات عمومی و رزومه علمی و آموزشی فرد متقاضی اطلاعات در خصوص رشته، دانشگاه، مقطع، استاد راهنما و ... که تقاضای اعزام در خصوص آن انجام شده است.
آدرس وب سایتhttp://scholarship.saorg.ir
هزینهندارد
مخاطبینمتقاضیان بورس فرصت مطالعاتی دانشجویی فرصت تحقیقاتی اعضای هیات علمی
محل برگزاریغیر الکترونیکی ( جهت احراز اصالت فرد ) - ( جهت احراز اصالت مدرک )
توضیحات

نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)

قوانین و مقررات بالادستی :

آیین نامه بورس اعضای هیات علمی
آیین نامه فرصت تحقیقاتی وزارت عتف

شرح خدمت : این خدمت به منظور اعزام دانشجویان بورس به خارج از کشور ارائه می شود. کاربران این گروه می‎توانند اعضای هیات علمی باشند.
در این خدمت اعزام دانشجویان بورسیه به خارج از کشور ( هیأت علمی و غیر هیأت علمی )، بورس دانشجویان دکتری شاغل به تحصیل و مربی‌ها، اعزام به فرصت مطالعاتی، و همچنین امور مالی مرتبط با بورس انجام می پذیرد.
هم اکنون رویه ارائه این خدمت به صورت زیر می باشد :
1- شرکت در کنکور دکترا و اسامی چند برابر ظرفیت اعلام می شود که در نهایت از بین ایشان و بر اساس شرایط افراد واجد شرایط انتخاب می شوند.
2- دریافت فهرست قبولی از سنجش توسط اداره بورس
3- ثبت مدارک ( رزومه علمی، پژوهشی، آموزشی، اجرایی و ... ) در سامانه رزومه ( اطلاع رسانی از طریق ایمیل، پیامک، تلفن و حضوری )
4- دعوت چند برابر ظرفیت برای مصاحبه به اداره بورس، که در صورت قبولی در مصاحبه ادامه فرایند زیر انجام می شود.
5- ارسال فهرست قبولی برای کمیته بورس در این صورت تایید اداره بورس به منزله قبولی نهایی در مصاحبه بوده و ادامه فرایند انجام می شود.
6- صدور نامه اعلام نیاز ( تعیین محل خدمت پس از فارغ التحصیلی )، صدور نامه ریز نمرات، صدورنامه پشتیبانی مالی ( استعلام تامین اعتبار )
7- اخذ پذیرش از دانشگاه خارجی مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
8- بررسی رشته محل در کمیته بورس و در صورت تایید تشکیل پرونده در اداره بورس
9- مصاحبه با مدیر کل بورس و تایید نهایی ایشان برای پذیرش سهمیه بورس خارج
10- مراجعه داوطلب به دفتر حقوقی برای سپردن وثیقه ملکی ( دفترخانه رسمی، کارشناس رسمی دادگستری )
11- صدور پیشنویس حکم بورس
12- معرفی به اداره اعزام به منظور دریافت معافیت تحصیلی در صورت نیاز
13- معرفی به امور مالی
14- ثبت اطلاعات در سیستم مهر2 توسط اداره بورس
15- صدور حکم قطعی بورس و ارسال رونوشت حکم به دفتر حقوقی، دانشگاه، وزارت امورخارجه، رایزن علمی سفارت و ریاست سازمان.
همچنین این خدمت به منظور پشتیبانی مالی فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکترا نیز اعمال می شود. موارد حمایتی شامل هزینه های شهریه، مقرری، بلیط هتل و ... است. فرایند انجام این خدمت به شرح زیر است :
1- تشکیل پرونده توسط دانشجو
2- بررسی مدارک متقاضی در اداره بورس
3- در صورت تایید مدارک نامه ارزی صادر می شود.
در این خدمت به منظور پشتیبانی مالی از دانشجویان برای حضور در کنفرانس خارجی حمایتهایی صورت می گیرد که برای هر دانشجوی بورس تنها یک بار این حمایت انجام می شود. فرایند انجام این خدمت به شرح زیر است :
1- بعد از حضور در کنفرانس، متقاضی نامه معرفی دانشگاه را به اداره بورس را که شامل هزینه‌ها، مقاله و نحوه مشارکت در کنفرانس و ... می باشد ارائه می نماید.
2- در صورت تایید مدارک در اداره بورس کمک هزینه به فرد تعلق می گیرد.
همچنین در این خدمت در خصوص دانشجویان دکتری است که در حین تحصیل بورس می شوند و همچنین در خصوص مربی هایی است که بورس دکترا می شوند به صورت زیر انجام می پذیرد.
1. دفتر جذب برای افراد متقاضی فراخوان دارد.
2. ثبت نام فرد در سایت هیات جذب. در صورت تایید در هیات جذب مراحل زیر انجام می شود.
3. متقاضیان بورس 3 انتخاب انجام می دهند.
4. ابتدا دانشگاه افراد متقاضی را بررسی و پس از تایید دانشگاه فرایند زیر در اداره بورس انجام می شود.
5. در سنباد اطلاعات فرد توسط دانشگاه وارد می شود.
6. اداره بورس شرایط و وضعیت اطلاعات دانشجویان را بررسی می کند.
7. از طریق ایمیل و پیامک به فرد متقاضی اطلاع داده می شود که اطلاعات مورد نیاز در سایت رزومه را تکمیل نماید.
8. سپس فرد برای مصاحبه علمی دعوت می شود.
9. نتایج مصاحبه و رزومه فرد در شورای تخصصی بررسی می شود.
10. در صورت تایید شورای تخصصی به فرد اطلاع داده می شود که تعهد سپاری کند. فرم ها مربوط به تعهد بر روی سایت قرار دارد و فرد باید در دفترخانه اسناد رسمی تعهد دهد. در این مورد دفتر حقوقی مسئول امور تعهدی است.
11. بعد از انجام امور مربوط به تعهد و تایید دفتر حقوقی، حکم بورس فرد صادر و تحویل وی می شود و رونوشتی برای رئیس سازمان، رئیس اداره بورس، دانشگاه ارسال می شود.
12. هر ترم گزارش تحصیلی دانشجو بوسیله مکاتبه با دانشگاه دریافت می شود.
13. هر 6 ماه عایدی دانشجو برای دانشگاه واریز می شود که دانشگاه در اختیار ایشان قرار دهد.
14. پس از اتمام تحصیل فرد به فرد به دانشگاه محل خدمت مراجعه می نماید، که پس از سپری نمودن مدت تعهد و بررسی احکام ابتدا و انتها و در صورت درست بودن شرایط تعهد، تعهد فرد به پایان می رسد.
در خصوص بورس مربی‌ها عینا رویه بالا طی می شود ولی با توجه به مستخدم بودن فرد به جای حکم بورس متقاضی برای فرد حکم ماموریت صادر می شود و پس از اتمام تحصیل به محل استخدامی خویش باز می گردد.

نحوه ارائه خدمت :

1. ثبت و بررسی درخواست ها
2. تصمیم سازی و تامین اعتبار
3. دریافت وثیقه و تعهدات لازم قانونی
4. اعلام به نیروی انتظامی و وزارت امور خارجه
5. بازگشت و تمکین شرایط حقوقی