• ENGLISH
  • پنجشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۵
  • آ + آ -

صدور گواهی خروج از کشور

عنوانصدور گواهی خروج از کشور
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مدارک لازمارائه مدرک خروج از کشور با درج نوع سفر، تاریخ ورود و خروج و مقصد توسط دانشگاه
آدرس وب سایت
هزینهندارد
مخاطبیندانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم
توضیحات

قوانین و مقررات بالادستی : قوانین و بخشنامه های سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا