• ENGLISH
  • پنجشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۵
  • آ + آ -

سامانه آموزش مجازی

عنوانسامانه آموزش مجازی
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع ار‌ائهسایر
مدارک لازمثبت مشخصات فردی
آدرس وب سایتhttp://farhangi.msrt.ir/fa
هزینهندارد
مخاطبیندانشجویان سراسر کشور
توضیحات

شرح خدمات : آموزش از راه دور بصورت مجازی در حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها

قوانین بالادستی : مشغول به تحصیل بودن

فرآیند ارائه خدمت : بررسی مدارک برای امکان ارزشیابی یا رد آن