Skip Navigation Linksاداره کل امور دانش آموختگان

 

 Content Editor

 
پاسخگویی حضوری به مراجعین در اداره کل تنها روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته می باشد
1- علاوه بر رعايت ضوابط ارزشيابی خاص هر کشور، رعايت کليه ضوابط و مقررات عمومی (لينک بالای صفحه) نيز الزامی است.
2- بررسی و ارزشيابی مدارک مربوط به رشته های پزشکی و پيراپزشکی به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد
 

 كتاب نظام ارزشيابی مدارك تحصيلی خارج از كشور

 
  
  
  
18/08/1390 2:53 PM
  
19/10/1390 2:21 PM
  
10/11/1390 10:36 AM
  
13/09/1391 8:48 AM
  
04/05/1390 2:04 PM
  
04/05/1391 12:31 PM
  
29/06/1390 11:57 AM
  
04/05/1390 2:17 PM
  
04/05/1390 2:22 PM
  
20/09/1391 12:35 PM
  
02/07/1391 9:31 AM
  
07/10/1390 1:20 PM
  
04/05/1390 2:36 PM
  
04/05/1390 2:39 PM
  
02/07/1391 9:40 AM
  
04/05/1390 2:49 PM
  
04/05/1390 2:52 PM
  
04/05/1390 2:57 PM
  
23/08/1390 9:51 AM
  
04/05/1390 3:00 PM
  
01/11/1390 3:34 PM
  
04/05/1390 3:07 PM
  
06/06/1390 12:10 PM
  
04/05/1390 3:17 PM
  
04/05/1390 3:12 PM
  
04/05/1390 3:09 PM
  
18/08/1390 2:59 PM
  
04/05/1390 3:05 PM
  
04/05/1390 3:02 PM
  
04/05/1390 2:59 PM
1 - 30صفحه بعد
کلیه حقوق این پرتال متعلق به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد