ورود به سایت
Skip Navigation Linksمعاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 
 تماس با ما
 راهنماي مراجعين :
   راهنمای موضوعی
   آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و فرم‌ها
معرفي معاونت دانشجويي
حوزه‌هاي زيرمجموعه معاونت :
 دفتر معاونت دانشجویی
 اداره كل امور دانشجويان داخل
 اداره كل بورس و دانشجويان خارج
 اداره كل امور دانش‌آموختگان
 اداره كل دانشجويان شاهد و ايثارگر
 اداره كل تربيت‌بدني
 صندوق رفاه دانشجويان
 دفتر مرکزی مشاوره
 دبیرخانه کمیته مرکزی انضباطی
 فدراسیون ملی ورزش های
   دانشگاهی
ملاقات مردمي
نظرسنجی
آلبوم تصاير معاونت دانشجويي

/DocLib7/ArzeshiabiBook.jpg
نظام ارزشیابی مدارک تحصیلی و دانشگاههای خارج از کشور

ماهنامه پيام مشاور

 
 

 معرفي اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج

 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

معاونت دانشجويي


آشنايی با اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج

با عنايت به ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه کشور ، يکی از اهداف مهم وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، اعتلای موقعيت آموزشی، علمی و فنی کشور و تامين کادر علمی مورد نياز دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور و ارتقای سطح دانش و آشنايی آنها با نوآوری های علمی در چارچوب قانون اعزام دانشجو به خارج می باشد.

راس ساختار سازمانی اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج (مدير کل) زير نظر معاونت محترم دانشجوئی وزارت علوم مشغول فعاليت بوده و از همفکری مشاورين هيات های علمی در جهت پيشبرد امور بهره گرفته و همچـنين از طـريق رایزنان علمی در جريان مشکلات دانشجویان خارج از کشورقرار گرفته و می گيرد.

فعاليت های اداره کل بورس نيز ماهيتا" به دو وظيفه راهبردی و اجرايی حهت انجام کليه امور مربوط به اعطای بورس های تحصيلی داخل و خارج کشور تقسيم شده و گستره آن از شناسايی نيازهای تخصصی منابع انسانی دستگاه های اجرايی کشور شروع و تا فراهم آوردن مقدمات اجرايی جهت ادامه تحصيل دانشجويان در مقاطع تحصيلی بالاتر و نهايتا" اعطای بورس های تحصيلی به حائزين شرايط جهت ادامه تحصيل در رشتـه هـای الویت دار و مـورد نـياز کـشور و دانشـگاه هـای معتبر خارجی به همراه نظارت و پيگيری موارد فوق ادامه مي يابد.

هر يک از واحدها و قسمت های تابع اداره کل بورس عهده دار وظايف مشخصی مي باشند. به لحاظ سازمانی دبيرخانه شورای مرکزی بورس ، امور مالی ، واحد امور رایزنان علمی به همراه واحدهای زبان و پيگيری و ارتباطات و واحد اعزام با هزینه شخصی، اداره تسهیلات مستقيما" تحت نظر مدير کل انجام وظيفه می نمايند. همچنين امور مربوط به اعزام دانشجو و صدور احکام دانشجويان بورسيه خارج (اداره اعزام) ، اطلاع رسانی در مورد دانشگاه های معتبر خارجی و اخذ پذيرش از آنها تا مشاوره علمی در اين خصوص و اظهار نظر در مورد شرايط تحصيلی و وضعيت معيشتی و اجتماعی در کشورهای مختلف و تمديد احکام دانشجويان بورسيه خارج پس از بررسی های لازم (اداره کارشناسی) از جمله عمده فعاليت های اداره کل بورس می باشد.

 

اهداف و ماموريت های اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج

اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج ، يکی از شاخه های پرکار و مهم معاونت دانشجوئی وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری است. ضرورت روزآمد کردن دانش کشور توسط فرزندان اين آب و خاک و رقابت با علم و فناوری موجود در جهان، اين اداره کل را بر آن داشته است تا در حد توان در خدمت مشتاقان اين عرصه باشد.

 

مهمترين اهداف اين اداره را می توان به صورت زير در نظر گرفت:

- اصلاح هرم و تامين هيات علمی دانشگاه ها از طريق اعطای بورس داخل و خارج ، حمايت و تقويت دوره های دکترای داخل و تسهيل در امکان استفاده از فرصت های تحقيقاتی کوتاه مدت خارج از کشور
- تقويت مراکز تحقيقاتی و تامين نياز هيات های علمی ساير دستگاه ها با توجه به مسئوليت فرابخشی وزارت متبوع
- تشويق به بازگشت بورسيه های اعزامی از خارج و نيز جذب دانشجويان دوره هاي دكتري داخل
- اصلاح ساختار اداری و تسهيل و تسريع در انجام امور
اين اداره با اراده ای مصمم و با تمام وجود در پی رفع مشکلات مراجعان و دستيابی به اهداف فوق الذکر است و دست همکاری همه نهادها و دانشگاه ها را در ارائه خدمات بهتر می فشارد.

 

سياست ها و برنامه های اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج

در جهت دستيابی به اهداف مذکور و همچنين رشد و ارتقای سطح علمی دانش آموختگان کشورمان، اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج ، سياست های راهبردی زير را درنظر گرفته است تا بتواند با امکانات موجود و در کمترين زمان ممکن به اهداف خود جامه عمل بپوشاند:

- قانون گرايی و شفاف نمودن شيوه تصميم گيری از طريق اتخاذ رويه های واحد
- اطلاع رسانی در خصوص مقررات و ضوابط جهت شناخت حدود و حقوق متقابل مراجعين و اداره کل
- تمرکززدايی و توزيع مسئوليت ها و واگذاری امور به دانشگاه ها تا حد امکان
- طراحی برنامه های پايدار و منظم در امر اعزام و بورس داخل
- ايجاد و حفظ ارتباط مستمر و تسهيل در امر اطلاع رسانی
- مسئوليت پذيری و بهره مندی از نظريات صاحب نظران و خصوصا" استفاده از نظريات دانشجويان بورسيه جهت اصلاح سيستم اعزام و پيگيری تحصيلی
- حفظ حرمت و عزت دانشجويان ، مربيان دانشگاه ها و کليه کسانی که به نحوی با اين اداره در ارتباط هستند.

اميد است تمام دلسوزان کشور ، استادان و دانشجويان و کسانی که در اين زمينه تجارب ارزنده ای دارند با ارائه پيشنهادات خود اين اداره کل را ياری دهند.
در جهت سياست های اخيرالذکر، اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج برنامه های زير را مد نظر قرار داده است:

- ايجاد و تقويت وب سايت مربوط به اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج.
- انتشار و چاپ کتاب های راهنمای تحصيل در خارج از کشور.
- برگزاری دوره های تقويت زبان خارجی و نيز برگزاری آزمون های مربوطه.
- تقويت مرکز اطلاع رسانی متناسب با شان و منزلت اداره کل بورس .
- ايجاد، پيگيری و تقويت تشکلات متولی امور دانشجويان بورسيه در دانشگاه های داخل جهت رسيدگی به مشکلات بورسيه های آن دانشگاه ها.
- رسيدگی و تعيين تکليف دانشجويان ارزبگير سابق و مستنکفين.
- پژوهش و انجام پروژه هايی در زمينه بررسی نتايج حاصل از اعزام دانشجو به خارج ) - رسيدگی به امور مربوط به موسسات خدماتی اخذ پذيرش از دانشگاه های خارجی
- اصلاح ساختار اداری و تلاش برای رفع مشکلات کارکنان اداره کل بورس به عنوان بازوهای اصلی اجرای برنامه ها.
- برگزاری جلسات توجيهی برای پذيرفته شدگان اعزام و کسانی که از بورس تحصيلی بهره مند می شوند.

 

برنامه های آتی اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج در راستاي ساختار جديد وزارت و برنامه چهارم توسعه:

-تقويت دوره هاي دكتري داخل از طريق توسعه فرصتهاي تحقيقاتي براي دانشجويان دوره هاي دكتري و تامين اعتبارات مربوطه
- تهيه و تنظيم برنامه هاي مدون براي استفاده از بورس دولتهاي خارجي
- تهيه و تنظيم آيين نامه هاي مربوط به دفاتر رایزنان علمی در خارج از كشور
- پيگيری تشکيل دفاتر امور بورس در دانشگاه ها.
- برگزاری کلاس های تقويت زبان.
- رسيدگی به تعهدات مستنکفين بورسيه.
- رسيدگی و تعيين تکليف نهايي ارزبگيران سابق متعهد خدمت به وزارت علوم.
- كمك به جذب و استفاده از همكاريهاي فارغ التحصيلان مقيم خارج از كشور.

--------------------------------------------------------------------------------------------

اداره کل بورس وامور دانشجویان خارج

مدیرکل: دکتر حسن مسلمی نائینی
معاونان مدیرکل :
دکتر رامین بلوچی
مهشید آتشی

تلفن :82233100
دورنگار:88575733
www.iranscholarship.net

--------------------------------------------------------------------------------------------

   
 
   
     
 
وب سايت های حوزه معاونت دانشجويی
 
 
کلیه حقوق این پرتال متعلق به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد