موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی پاسارگاد

زیر نظامدانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی
استانفارس
شهرشیراز
سطح موسسه۱
نام منطقهمنطقه ۷: استانهای بوشهر - فارس - کهکیلویه و بویراحمد
‫وبگاه‬pasargad-ihe.ac.ir
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬info@pasargad-ihe.ac.ir
‫تلفن‬ ۰۷۱-۳۸۴۲۰۰۰۳-۷
‫نمابر‬۰۷۱-۳۸۴۲۰۰۰۸
صندوق‬ ‫پستی‬۷۱۷۶۹-۸۴۸۴۸
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬west fajrbolvard .valfajr town. shiraz .iran

رشته های تحصیلی ارائه شده در موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی پاسارگاد

عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
نتیجه‌ای یافت نشد.